Partnerzy

assist GmbH

assist international Human Resources oferuje szkolenia międzykulturowe, szkolenia liderów, szkolenia dot. komunikacji, a także coaching, konsultacje i międzynarodowe warsztaty z innowacyjnymi mieszanymi instrumentami edukacyjnymi w celu wspierania zrównoważonego rozwoju międzynarodowych zespołów, twoich liderów i twojej firmy.

Wsparcie międzynarodowego zespołu HR składa się z doświadczonych, profesjonalnych trenerów biznesu, prowadzących, coachów i konsultantów. Dokładamy wszelkich starań, aby pomóc w rozwoju międzynarodowym dzięki niestandardowym międzynarodowym rozwiązaniom w zakresie zasobów ludzkich. Nasz wkład w zrównoważony sukces Twojego globalnego biznesu.

Dzięki naszej unikalnej koncepcji Blended Learning, Smart International Learning, uzupełniamy nasze szkolenia innowacyjnymi formami uczenia się, aby zoptymalizować efektywność uczenia się i trwałość treści oraz kompetencji szkoleniowych. Naszymi klientami jest zarówno sektor publiczny, jak i prywatny, międzynarodowe korporacje, duże i średnie organizacje. Od 2014 r. wsparcie jest również kierowane do partnerstwa projektów UE, zapewniając międzykulturowe know-how w uczeniu się online.


The Institute of Technology Tralee

The Institute of Technology Tralee (IT Tralee) został założony w 1977 r. jako Regional Technical College Tralee, a w  1992 r. stał się  The Institute of Technology Tralee. Obecnie Instytut ma 3500 studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, zatrudnia 350 pracowników i zapewnia wkład finansowy w wysokości około 60 mln EUR rocznie na rzecz lokalnej gospodarki. IT Tralee działa w dwóch lokalizacjach kampusu w Tralee, Co. Kerry: South Campus w Clash i North Campus w Dromtacker, który został otwarty w 2001 roku.
IT Tralee zajmuje się kształceniem trzeciego stopnia, szkoleniami, badaniami oraz rozwojem gospodarczym, technologicznym, naukowym, handlowym, przemysłowym, społecznym i kulturalnym państwa, ze szczególnym uwzględnieniem regionu w którym zlokalizowany jest Instytut. Rozwija on oraz utrzymuje współpracę z innymi organizacjami edukacyjnymi,  przemysłem, handlem, innymi branżami oraz ze społeczeństwem.

Instytut ma trzy główne szkoły, tj. School of Business, Computing & Humanities, School of Science, Technology, Engineering & Mathematics oraz School of Health & Social Sciences. Prowadzi szeroki zakres kursów, obejmujący dwuletnią certyfikację, trzyletnie stopnie naukowe; czteroletnie wyróżnienie, magisterium i doktorat. Instytut prowadzi również szeroki zakres programów rzemiosła, praktyk, ACCS oraz uczenia się przez całe życie/ programów tymczasowych.
IT Tralee oferuje programy w wielu obszarach, w tym rolnictwo, biologia i farmaceutyka, biznes i zarządzanie, budownictwo, kreatywne media, inżynieria, środowisko, żywność, sztuka kulinarna i gotowanie, zdrowie, rozrywka i fitness, hotelarstwo i zarządzanie hotelem, informatyka / Systemy, muzyka, telewizja i radio, pielęgniarstwo, zajęcia na świeżym powietrzu, energia odnawialna / energia, nauki społeczne, informatyka i technologia, turystyka i dzika przyroda.

Instytut posiada również szereg ośrodków badawczych w następujących obszarach:

  • Centre for Entrepreneurship and Enterprise Development
  • Shannon Applied Biotechnology Centre
  • Irish Academy of Hospitality & Tourism
  • Intelligent Mechatronics and RFID

UNESCO Chair in Inclusive Physical Education, Sport, Fitness and Recreation.
Ponadto  the Tom Crean Business Incubation Centre (creancentre.com ) odgrywa kluczową rolę w promowaniu i rozwijaniu ducha przedsiębiorczości w ramach innowacyjnego ekosystemu Institute of Technology Tralee, gdzie udane start-upy mogą przenieść się do Kerry Technology Park, który dzieli nasz  113-akrowy North Campus.
IT Tralee uczestniczył w wielu programach unijnych i krajowych jako partner oraz wnioskodawca. Personel ITT ma wiele sieci krajowych i międzynarodowych, które byłyby odpowiednie do upowszechniania głównych rezultatów tego projektu. Proszę spojrzeć na Languages-EUProjects.


Danmar Computers LLC

Danmar Computers jest prywatną firmą działającą w obszarze Technologii Informacyjnych i oferującą szkolenia zawodowe w tym zakresie. Danmar specjalizuje się w tworzeniu stron internetowych i aplikacji mobilnych, wykorzystywanych w edukacji. Ponadto Danmar posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów unijnych, w ramach których zespół działu R&D przeprowadza liczne badania i przygotowuje kursy dostosowane do potrzeb różnych grup odbiorców. Przez 15 lat firma przeprowadziła ponad 50, zakończonych sukcesem projektów, w ramach programów Grundtvig, Leonardo da Vinci, Progress oraz Erasmus+.

W wielu z tych projektów, Danmar odpowiadał za planowanie i nadzór nad upowszechnianiem. Danmar Computers jest twórcą i dostawcą programu AdminProject (adminproject.eu), internetowego systemu zarządzania projektami europejskimi. Działania firmy opierają się na rozbudowanej sieci kontaktów, na poziomie zarówno narodowym jak i międzynarodowym. Na poziomie narodowym jest to współpraca z instytucjami szkoleniowymi i doradczymi, uniwersytetami, szkołami, organizacjami pozarządowymi jak też firmami prywatnymi. Sieć kontaktów międzynarodowych obejmuje partnerów o różnych profilach działalności, z każdego kraju Unii Europejskiej. Misją firmy Danmar Computers jest promocja uczenia się przez całe życie i zapewnienie każdemu równego dostępu do edukacji za pomocą nowoczesnych technologii.


Intercultural Business Improvement Ltd.

Intercultural Business Improvement Ltd. (IBI) to firma szkoleniowo-konsultingowa specjalizująca się we wspieraniu klientów w czerpaniu korzyści z ich różnorodności kulturowej i zwiększaniu międzykulturowej efektywności personelu. Zespół IBI, założony w 1996 roku przez Oscara van Weerdenburga i dr Ursulę Brinkmann, zebrał szerokie doświadczenie w projektowaniu i realizacji interwencji międzykulturowych.

W IBI łączymy spostrzeżenia z badań różnic kulturowych i rozwoju kompetencji międzykulturowych z pasją do opracowywania interaktywnych i praktycznych interwencji edukacyjnych. Projektując interwencje z klientami i dla naszych klientów, korzystamy z ogólnoświatowej sieci specjalistów międzykulturowych.

Opracowaliśmy Intercultural Readiness Check (IRC), wiodące narzędzie oceny międzykulturowej, które ocenia zestaw istotnych kompetencji międzykulturowych. Wiele organizacji korzystało z IRC w celu wspierania rozwoju kompetencji międzykulturowych, a ponad 600 osób i organizacji posiada certyfikaty współpracy z IRC. W 2014 r. opublikowaliśmy Intercultural Readiness: cztery kompetencje do pracy w różnych kulturach (Londyn: Palgrave Macmillan), która odzwierciedla nasze podejście do rozwoju kompetencji międzykulturowych i umieszcza kompetencje IRC w szerszym kontekście badań i praktycznej pracy nad efektywnością międzykulturową.


Runi Center

Firma RUNI została założona w 1996 r. w Bułgarii, a w roku 2007 r. przerejestrowana na RUNI Center.

Działania prowadzone są w trzech głównych obszarach – edukacja nieformalna, wczesna nauka języków oraz praca przy projektach krajowych i międzynarodowych. Głównymi celami działań jest zdobywanie wiedzy, umiejętności miękkich i kwalifikacji, które pomagają ludziom dostosować się do dynamiki zmian społecznych jak również współczesnych wymagań rynku pracy. Aby osiągnąć te cele, RUNI Center stosuje nowoczesne, interaktywne i skuteczne metody pracy, takie jak: interaktywne szkolenia i gry edukacyjne, gry fabularne, symulacje z informacja zwrotną, opowiadanie historii i inne. Działania RUNI Center mają na celu rozwój umiejętności społecznych i kwalifikacji osobistych poprzez kreatywne myślenie, partnerstwo i pracę zespołową. Ten sposób pracy prowadzi do tolerancji i współpracy, skutecznej komunikacji i konstruktywnego podejmowania decyzji, skutecznego zarządzania konfliktami i walki z analfabetyzmem funkcjonalnym. Zapewnia również wsparcie i emocjonalną akceptację stażystom, a także zmniejsza ich lęk przed porażką. Główne działania oferowane przez RUNI w dziedzinie edukacji pozaformalnej to programy kreatywnego myślenia, a także szkolenia umiejętności miękkich i obywatelskich. Głównymi celami programów są rozwijanie określonych umiejętności takich jak akceptacja, tolerancja, elastyczność, pewność siebie i odporność na negatywne wpływy środowiska społecznego.

RUNI Center z powodzeniem realizowało projekty w ramach programów europejskich związane z innowacyjnymi metodami nauczania i szkolenia z języków obcych.

Centrum RUNI ma szerokie doświadczenie w dziedzinie edukacji pozaformalnej i szkoleń, koncentrując się na rozwijaniu podstawowych umiejętności, zwalczaniu analfabetyzmu i niefunkcjonalności. Głównym celem tych działań jest poprawa jakości szkoleń i umiejętności zawodowych trenerów. Uczestniczymy w wielu projektach UE, których celem jest promowanie dobrobytu i wzmocnienie pozycji na rynku pracy, w tym podnoszenie kwalifikacji, poradnictwo zawodowe oraz szkolenia miękkie.   Szczególną uwagę zwraca się na przedsiębiorczość dorosłych, jako alternatywę dla zatrudnienia.

Mamy duże doświadczenie w organizacji wydarzeń edukacyjnych, w tym warsztatów, szkoleń, seminariów z wykorzystaniem metod edukacji nieformalnej.

Działania Centrum RUNI mają na celu poprawę wiedzy i umiejętności nauczycieli oraz zachęcenie ich do prowadzenia bardziej interaktywnych i pożytecznych szkoleń. Zespół RUNI Center ma możliwość dotarcia do szerokiego grona nauczycieli, ponieważ ma kontakty z ośrodkami edukacyjnymi i organizacjami pozarządowymi.

Członkowie RUNI Center mają doświadczenie zarówno w uczestnictwie, jak i w koordynowaniu różnych projektów w ramach krajowych i międzynarodowych programów związanych z aktywnym obywatelstwem, umiejętnościami przywódczymi, przedsiębiorczością, ekologią, edukacją itp. Prowadzili i uczestniczyli w szkoleniach krajowych jak i międzynarodowych co dało im użyteczną wiedzę i doświadczenie w różnych dziedzinach, jak również pozwalało na prowadzenie różnych projektów.


Centrum Kształcenia Edukator Sp. z o.o.

Centrum Kształcenia Edukator to firma operująca na polskim rynku szkoleniowym. Instytucja jest zlokalizowana w Rzeszowie i należy do sektora małych i średnich przedsiebiorstw (MŚP). Przedmiotem działalności CK Edukator są szkolenia i doradztwo biznesowe. Firma zatrudnia wysoko wykwalifikowanych trenerów i doradców, kładąc nacisk na ich kompetencje (część personelu to wykładowcy akademiccy) i bogate doświadczenie w prowadzeniu szkoleń (trenerzy są często członkami stowarzyszeń trenerów). Głównym obszarem szkoleń i doradztwa jest przedsiębiorczość i technologia informacyjna. CK Edukator zorganizował szkolenia w zakresie przedsiębiorczości, rachunkowości i finansów oraz technologii informacyjnych dla ponad 200 uczestników.

Ponadto bardzo ważnym obszarem w dziedzinie szkoleń są szkolenia zawodowe, w tym szkolenia certyfikowane, kończące się egzaminem. Kursy te prowadzą bezpośrednio do kwalifikacji zawodowych lub w sytuacjach, w których wymaga tego prawo – egzamin przeprowadzany przez odpowiednią organizację krajową (np. Urząd Dozoru Technicznego, Wojewódzkie Centrum Ruchu Drogowego). Firma ma duże doświadczenie w organizowaniu szkoleń w ramach funduszy EFS, dla których potrzebne są umiejętności organizacyjne i logistyczne, ponieważ kursy mogą odbywać się jednocześnie w różnych miejscach. W ramach tych kursów trenerzy Edukatora współpracowali z różnymi grupami uczniów, starając się wspierać proces uczenia się z wykorzystaniem zasobów ICT. Jedną z ważnych dla grup organizacyjnych grup są osoby o niskich kwalifikacjach, które często są bezrobotne i wymagają wskazówek na rynku pracy. Z tego powodu Edukator zatrudnia profesjonalnych doradców, którzy są w stanie prowadzić ludzi nie tylko w zakresie rozwoju zawodowego, ale także rozwoju umiejętności miękkich i ogólnej orientacji życiowej.


Diciannove

Firma Diciannove società cooperative założona w 2005 roku jako firma współpracująca z ICT, koncentruje się na wsparciu organizacji aktywnych w kwestiach społecznych. Działa głównie w rejonie Włoch północnych, zapewniając rozwiązania dla departamentów zdrowia i opieki społecznej w 3 Regionalnych Departamentach Zdrowia oraz w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

Diciannove liczy 9 członków stowarzyszonych i szeroką sieć współpracowników. Zarówno członkowie, jak i współpracownicy Diciannove mają ogromne doświadczenie w interwencjach w obszarze społecznym i edukacyjnym, zarówno wśród osób dorosłych, jak i wśród młodzieży w kwestiach takich jak integracja międzykulturowa, integracja społeczna, równowaga między życiem zawodowym a prywatnym, stosowanie narzędzi ICT w obszarze zdrowia, polityka edukacyjna i społeczna.

Zarządzanie projektami zarówno na poziomie lokalnym, regionalnym, jak i europejskim jest również częścią podstawowej działalności firmy poprzez współpracę z ośrodkami edukacyjnymi i szkoleniowymi w celu zapewnienia kursu w zakresie opracowywania i zarządzania projektami europejskimi.

Wizją Diciannove jest dopasowanie potrzeb innowacyjnych rozwiązań ICT do bezpłatnego i otwartego oprogramowania oraz celów społecznościowych.

Firma Diciannove rozwinęła się ostatnio w różnych działaniach społecznych, doradczych i dot. zarządzania. Wszystkie usługi doradcze, jak i dot. zarządzania posiadają certyfikat ISO 9001: 2015.

Firma Diciannove jest również certyfikowana przez Family Audit, włoski standard certyfikacji w zakresie równowagi między życiem zawodowym i prywatnym w zakresie zarządzania i świadczenia usług.

Misją Diciannove jest dostarczanie, przy użyciu głównie bezpłatnego oprogramowania, dynamicznego i elastycznego podejścia do ICT i potrzeb społecznych, wysoce spersonalizowanych rozwiązań internetowych, dynamicznych aplikacji, e-learningu, gwarantowanego bezpieczeństwa danych, bardzo wysokich standardów jakości. W celu zapewnienia osiągnięcia celu przez klienta, Diciannove zapewnia szkolenia dla personelu zamierzającego korzystać z narzędzi; jak również udzielanie porad prawnych z naciskiem na prywatność i technologie informacyjne.

Od 2007 r. Firma zaczęła zarządzać projektami europejskimi, głównie w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”, przy stale rosnącej sieci partnerów. Była partnerem programu Leonardo Transfer of Innovation w zakresie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym oraz promotorem różnych projektów Grundtvig Learning Partnership jako niezależny konsultant i dostawca urządzeń ICT.

Diciannove promowała i koordynowała projekt Erasmus KA2 „i-DIGital Stories – Stories Educational Learning Facilities”, była partnerem projektu Erasmus KA2 – Partnerstwo strategiczne dla projektów edukacji dorosłych: „Generativity: manage it!”. Diciannove jest obecnie partnerem w projektach “Healthnic: Healthy and ethnic diet for inclusion” oraz “proADAS: promotion of Active Digital Agening Skills” Erasmus KA2- Partnerstwo na rzecz projektów edukacyjnych dla osób dorosłych.

Firma Diciannove rozwinęła ścisłą współpracę z różnymi konsultantami, takimi jak psychologowie, antropologowie i pracownicy socjalni, którzy wzbogacają swoje działania, wnosząc specjalistyczną wiedzę w zakresie zarządzania projektami, możliwości finansowania UE, kierowania grupą, nadzoru.

Diciannove regularnie współpracuje ze spółdzielniami społecznymi i organizacjami pozarządowymi, a także ma doświadczenie w opracowywaniu i zarządzaniu projektami międzynarodowymi w zakresie zagadnień związanych z praktyką edukacyjną, szkoleniami, ICT i spraw społecznych, opieką i interwencjami społecznymi.

Diciannove jest członkiem włoskiego społeczeństwa e-learningowego (www.sie-l.it). Ma stałe partnerstwo z Ce @ -Centro E-Learning of the University of Modena and Reggio Emilia (www.cea.unimore.it).

Programiści Diciannove mają doświadczenie w projektowaniu, rozwoju, lokalizacji i wdrażaniu oprogramowania.

Firma zarządza również własną wirtualną infrastrukturą opartą na systemie Linux.