Otwarty Katalog Internetowy

Witamy w Otwartym Katalogu Internetowym!

Otwarty Katalog Internetowy składa się z trzech głównych części: bazy danych narzędzi międzykulturowych, materiałów szkoleniowych na temat kultury oraz przewodnika, jak tworzyć symulacje dla szkoleń międzykulturowych. Mamy nadzieję, że zebrane przez nas zasoby okażą się użyteczne. Zapraszamy do zapoznania się z sekcjami za pomocą poniższych przycisków!

Baza danych

Zbiór różnych narzędzi poświęconych edukacji międzykulturowej. Spójrz na istniejące i gotowe do użycia zasoby!

Materiały szkoleniowe

Moduły e-learningowe dotyczące kwestii międzykulturowych. Otwórz, badaj, ucz się, trenuj i rozwijaj swoją wiedzę na ten temat!

Przewodnik po symulacjach

Przewodnik dotyczący stosowania teorii w praktyce. Zobacz, jak możesz wykorzystać symulacje do prowadzenia szkoleń międzykulturowych!