Wytyczne dotyczące praktycznego zastosowania aspektów międzykulturowych w kontekstach kształcenia i szkolenia zawodowego


CZĘŚĆ A: Wskazówki dotyczące korzystania z Katalogu

CZĘŚĆ B: Wskazówki dotyczące radzenia sobie z różnorodnością kulturową w trakcie szkolenia

Słowniczek