Wydarzenie Upowszechniające w Bułgarii

Bułgarskie Wydarzenie Upowszechniające w ramach projektu CIT4VET zostało zorganizowane 9 lipca 2020 r. w Ramadzie przez Wyndham Sofia City Center, wkrótce po zakończeniu prac nad wersjami pilotażowymi platformy i rezultatów, które zostały dopuszczone do testowania, biorąc pod uwagę możliwość zaostrzenia środków antyepidemiologicznych we wrześniu i brak możliwości przeprowadzenia tego wydarzenia.
Oprócz szczegółowej prezentacji projektu, partnerów, zrealizowanych działań i stworzonych rezultatów, wydarzenie było bezcenną okazją do bezpośredniego spotkania z przedstawicielami grupy docelowej oraz pokazania różnych rodzajów materiałów i zasobów na platformie.
Dyskusje pokazały, że niestety uczenie się międzykulturowe nie jest jeszcze priorytetem w systemie edukacji w Bułgarii, co sprawia, że dostęp do odpowiednich zasobów i materiałów jest nie tylko trudny, ale i bardzo czasochłonny. Większość trenerów nie ma czasu i możliwości na szukanie materiałów odpowiednich dla integracji uczniów z różnych środowisk. Biorąc to wszystko pod uwagę, uważamy, że wydarzenie upowszechniające było udane, ponieważ wiadomości o projekcie CIT4VET zostały upowszechnione wśród zainteresowanych stron, które będą z niego korzystać w przyszłości i upowszechniać go w swojej sieci kontaktów, w ten sposób osiągając zrównoważony rozwój i wartość dodaną.
Najwyraźniejszym znakiem, że rezultaty projektu CIT4VET zostały dobrze przyjęte i będą wykorzystywane w przyszłości, jest to, że pomimo niedogodności spowodowanych dodatkowymi środkami i ograniczeniami zdrowotnymi, wiele osób odpowiedziało na nasze zaproszenie do udziału w wydarzeniu upowszechniającym i aktywnie w nim uczestniczyło.