Wyniki projektu gotowe do testów

Partnerstwo projektu CIT4VET ma przyjemność przedstawić rezultaty projektu gotowe do fazy testowej.

Otwarty Internetowy Katalog i Wytyczne będą analizowane i testowane przez profesjonalnych trenerów i przedstawicieli instytucji szkolenia zawodowego.

Dzięki ich cennemu wkładowi, ostateczna wersja będzie bliższa potrzebom profesjonalnych trenerów, którzy będą mogli liczyć na rzetelne narzędzie do prowadzenia zajęć z osobami pochodzącymi z różnych kultur.

Open Online Catalogue

Guidelines