Home

O Projekcie

Kompetencje międzykulturowe w dzisiejszej rzeczywistości są kompetencjami kluczowymi, również ze względu na znaczny wzrost migracji i przemieszczania się ludzi w różnych krajach. Niemniej jednak rozwój kompetencji międzykulturowych nie jest jeszcze tak powszechny na kluczowych ścieżkach edukacyjnych. Dotyczy to szczególnie sektora kształcenia i szkolenia zawodowego (VET), a w szczególności trenerów kształcenia i szkolenia zawodowego. CIT4VET – Otwarty Internetowy Katalog Narzędzi Międzykulturowych do Kształcenia i Szkolenia Zawodowego, – zaspokaja potrzebę kompetencji międzykulturowych w kształceniu i szkoleniu zawodowym. Projekt – realizowany przez konsorcjum partnerów z Bułgarii, Niemiec, Irlandii, Włoch, Holandii i Polski – umożliwia poprawę i zwiększenie umiejetności trenerów VET w zakresie szkoleń międzykulturowych poprzez:
  • internetowy katalog dostępnych narzędzi międzykulturowych do wykorzystania w szkoleniu grup zróżnicowanych kulturowo
  • międzykulturowy materiał szkoleniowy do samodzielnej nauki lub do wykorzystania w szkoleniach
  • przewodnik użytkownika po katalogu ze słownikiem terminów


Rezultaty projektu

Otwarty Internetowy Katalog Narzędzi Międzykulturowych jako Otwarte Źródło Edukacyjne

Katalog jest zbiorem narzędzi międzykulturowych, z których mogą korzystać trenerzy VET. Narzędzia są zebrane w siatkę, która klasyfikuje je według zdefiniowanych kategorii, takich jak sposób uczenia się, sposób interakcji, zainteresowanie kulturą, status praw autorskich itp. Użytkownicy mogą wybierać narzędzia, wyszukując określone kategorie. Mają także możliwość oceny przydatności narzędzi, aby przyszli użytkownicy mogli korzystać z ich informacji zwrotnych.

Wytyczne dotyczące praktycznego zastosowania aspektów międzykulturowych w kontekstach kształcenia i szkolenia zawodowego

Wytyczne to praktyczny i ilustrowany Podręcznik użytkownika do otwartego katalogu online zawierający objaśnienia dotyczące wybranych kategorii i narzędzi zawartych w siatce, a także materiały szkoleniowe.​

Partnerstwo

assist GmbH (koordynator)

Paderborn, Niemcy

Institute of Technology Tralee

Tralee, Irlandia

Danmar Computers

Rzeszów, Polska

I.B.I. Intercultural Business Improvement

Hilversum, Holandia

Runi Center

Sofia, Bułgaria

C.K. Edukator

Rzeszów, Polska

Diciannove

Genova, Włochy