Partners

assist GmbH

assist international Human Resources biedt interculturele training, leiderschapstraining, communicatietraining, evenals coaching, consulting en internationale workshops met innovatieve, in elkaar overlopende leerinstrumenten ter ondersteuning van de duurzame ontwikkeling van uw internationale teams, uw management en uw bedrijf.

Het assist international HR-team bestaat uit professionele en ervaren beroepsopleiders, begeleiders, coaches en consultants. Wij streven ernaar uw internationale groei te bevorderen door middel van op maat gemaakte internationale Human Resource-oplossingen. Onze bijdrage aan het duurzame succes van uw global business.

Met ons unieke “Blended Learning”-concept: “Smart International Learning”, vullen we onze face-to-face training aan met innovatieve formats om de leerefficiëntie en duurzaamheid van de trainingsinhoud en -competenties te optimaliseren. Onze klanten komen zowel uit de publieke als de private sector, internationale bedrijven, grotere en middelgrote organisaties. Sinds 2014 is assist ook betrokken bij EU-projectpartnerschappen, die interculturele kennis bieden voor online training.


The Institute of Technology Tralee

Het Institute of Technology Tralee (IT Tralee) werd in 1977 opgericht als het Regional Technical College Tralee tot het in 1992 het Institute of Technology Tralee werd. Het instituut heeft momenteel 3500 voltijd- en deeltijdstudenten, heeft 350 medewerkers in dienst en levert jaarlijks een financiële bijdrage aan de lokale economie van circa € 60 miljoen. IT Tralee is actief op twee campuslocaties in Tralee (Kerry County, Ierland): de South Campus in Clash en de North Campus in Dromtacker die in 2001 werd geopend.

IT Tralee is betrokken bij het aanbieden van tertiair onderwijs, training, onderzoek en ontwikkeling voor de economische, technologische, wetenschappelijke, commerciële, industriële, sociale en culturele ontwikkeling van Irland, met speciale aandacht voor de regio die door het instituut wordt bediend. Het ontwikkelt en onderhoudt ook banden met andere onderwijsinstellingen, de industrie, handel, andere beroepen en de gemeenschap.

Het instituut heeft drie hoofdscholen, te weten School of Business, Computing & Humanities, School of Science, Technology, Engineering & Mathematics en School of Health & Social Sciences. Het verzorgt een uitgebreid scala aan cursussen, bestaande uit twee jaar certificaten en daarop voortbouwend drie jaar Ordinary Degrees; vier jaar Honours Degree, Masters en PhD. Het instituut voert ook een breed scala aan ambachtelijke, leerling-, ACCS– en life-long learning / deeltijdprogramma’s uit.

IT Tralee biedt programma’s op verschillende gebieden, waaronder landbouw, biologisch en farmaceutisch, business & management, bouw, creatieve media, engineering, milieu, voedsel, culinaire kunst, gezondheid, vrije tijd & fitness, hospitality & hotelmanagement, informatie technologie, muziek, tv & radio, verpleging, buitenactiviteiten, hernieuwbare energie, sociale wetenschappen, computers & technologie, toerisme & natuur.

Het instituut heeft ook een aantal onderzoekscentra:

  • Centre for Entrepreneurship and Enterprise Development
  • Shannon Applied Biotechnology Centre
  • Irish Academy of Hospitality & Tourism
  • Intelligent Mechatronics and RFID
  • UNESCO Chair in Inclusive Physical Education, Sport, Fitness and Recreation

Daarnaast speelt het Tom Crean Business Incubation Center (creancentre.com) een belangrijke rol bij het bevorderen en ontwikkelen van de ondernemersmentaliteit als onderdeel van het innovatieve ecosysteem van het Institute of Technology Tralee. Bovendien kunnen succesvolle startups verhuizen naar het Kerry Technology Park.

IT Tralee heeft als partner en als aanvrager deelgenomen aan een aantal EU en nationale programma’s. Het personeel van IT Tralee heeft veel nationale en internationale netwerken die geschikt zijn om de kernideeën van dit project te verspreiden. Aangezien het personeel ook niet discipline-specifiek is, wordt het testen en verspreiden ervan Languages-EUProjects.


Danmar Computers LLC

Danmar Computers LLC is een private onderneming die actief is op het gebied van informatietechnologie en hier beroepsopleidingen voor aanbiedt. Danmar heeft uitgebreide ervaring in het ontwikkelen van moderne mobiele en webapplicaties, die worden gebruikt voor educatieve doeleinden. Danmar heeft ook jarenlange ervaring met het uitvoeren van Europese projecten waarbinnen R&D medewerkers van het bedrijf onderzoek verrichten en trainingen voorbereiden die zijn afgestemd op de behoeften van uiteenlopende studenten. In de afgelopen 15 jaar heeft Danmar meer dan 50 projecten met succes uitgevoerd binnen Grundtvig, Leonardo da Vinci, Progress en recentelijk Erasmus+.

In veel van deze projecten was Danmar verantwoordelijk voor het ontwerpen en coördineren van distributiestrategieën. Danmar Computers is de ontwikkelaar en aanbieder van AdminProject (adminproject.eu), het online systeem voor het beheer van Europese projecten. Alle activiteiten van het bedrijf zijn gebaseerd op een breed en gerenommeerd samenwerkingsnetwerk, zowel op nationaal als op internationaal niveau. De nationale netwerken bestaan uit onderwijs- en adviesinstellingen, universiteiten, scholen, niet-overheidsinstanties, alsook private bedrijven. Het internationale netwerk omvat partners met verschillende profielen uit alle landen van de Europese Unie. De missie van Danmar Computers is het stimuleren van levenslang onderwijs en het zorgen voor gelijke toegang tot onderwijs voor iedereen door middel van moderne technologie.


Intercultural Business Improvement Ltd.

Intercultural Business Improvement Ltd. (IBI) is een trainings- en adviesbureau dat gespecialiseerd is in het helpen van klanten om zo veel mogelijk van hun culturele diversiteit te profiteren, en de interculturele effectiviteit van hun personeel te verbeteren. IBI, opgericht in 1996 door Oscar van Weerdenburg en Ursula Brinkmann, PhD, heeft diepgaande ervaring met het ontwerpen en bieden van interculturele leerinterventies. Bij IBI combineren we inzichten uit onderzoek naar culturele verschillen en interculturele competentieontwikkeling met een passie voor het ontwikkelen van interactieve en praktische leerinterventies. Bij het ontwerpen van interventies met en voor onze klanten maken we gebruik van een wereldwijd netwerk van interculturele professionals.
We hebben de Intercultural Readiness Check (IRC) ontwikkeld, een toonaangevend intercultureel beoordelingsinstrument, dat een reeks essentiële interculturele competenties beoordeelt. Tal van organisaties hebben de IRC gebruikt om hun interculturele competentieontwikkeling te bevorderen, en meer dan 600 personen en organisaties zijn inmiddels gecertificeerd om met de IRC te werken. In 2014 publiceerden we het boek “Intercultural Readiness: Four competences for working across cultures” (Londen: Palgrave Macmillan), waarin onze aanpak van interculturele competentieontwikkeling wordt uitgelegd en waarin de IRC-competenties in de bredere context worden geplaatst van onderzoek en praktisch werk over interculturele effectiviteit.


Runi Center

RUNI Center werd opgericht in 1996 in Sofia, Bulgarije en werd in 2007 opnieuw geregistreerd onder de naam RUNI Center . De drie hoofdactiviteiten zijn: informeel onderwijs, het vroeg leren van talen en werken aan nationale en internationale projecten. De belangrijkste doelstellingen zijn het verwerven van kennis, soft skills en kwalificaties die mensen helpen zich aan te passen aan de dynamiek van sociale veranderingen en de eisen van de huidige arbeidsmarkt. Om deze doelen te bereiken past RUNI Center moderne, interactieve en effectieve werkmethodes toe, zoals: training door educatieve spellen, rollenspellen, simulaties met feedback, storytelling en meer. De activiteiten van RUNI Center zijn gericht op het ontwikkelen van sociale vaardigheden en persoonlijke kwalificaties door creatief denken, partnerschap en teamwork. Deze manier van werken leidt tot tolerantie en samenwerking, effectieve communicatie en constructieve besluitvorming, succesvolle conflictbeheersing en functionele analfabetismebestrijding. De werkwijze biedt ook ondersteuning en emotionele acceptatie voor de studenten en vermindert hun faalangst.

De belangrijkste activiteiten die door RUNI Center worden aangeboden op het gebied van niet-formeel onderwijs zijn programma’s om creatief denken, soft skills en sociale vaardigheden te bevorderen. De hoofddoelen van deze programma’s zijn het ontwikkelen van bepaalde vaardigheden en bekwaamheden, zoals het accepteren van jezelf en de anderen, tolerantie, flexibiliteit, zelfvertrouwen en het weerbaar maken tegen de negatieve invloed van de sociale omgeving.

RUNI Center heeft onder de noemer van Europese Programma’s succesvolle projecten ontwikkeld die gericht zijn op innovatieve methoden voor het trainen en onderwijzen van vreemde talen.

RUNI Center heeft veel ervaring op het gebied van niet-formeel onderwijs en trainingen die zich richten op het ontwikkelen van basisvaardigheden en het bestrijden van analfabetisme. De activiteiten spitsen zich vooral toe op het verbeteren van de kwaliteit van de trainingen en de professionele vaardigheden van de trainers. We nemen deel aan vele EU-projecten die gericht zijn op het bevorderen van welzijn en empowerment, waaronder diploma’s, loopbaanbegeleiding en trainingen waarbij soft skills en basisvaardigheden worden aangeleerd. Er wordt speciale aandacht besteed aan ondernemerschap voor volwassenen als alternatief voor werknemerschap.

RUNI Center heeft veel ervaring in het organiseren van educatieve evenementen, waaronder workshops, trainingen en seminars, waarbij we de methoden voor niet-formeel onderwijs hanteren.

RUNI Center-activiteiten zijn gericht op de verbetering van de kennis en de vaardigheden van de opleiders en moedigen hen aan om meer interactieve en zinvolle trainingen te geven. Het RUNI Center-team heeft de capaciteit om een ​​breed netwerk van opleiders te bereiken, omdat het contacten heeft met onderwijscentra en ngo’s. Ook heeft het team ervaring met zowel deelname aan als coördinatie van verschillende projecten binnen nationale en internationale programma’s die zich richten op actief burgerschap, leiderschapsvaardigheden, ondernemerschap, werkvaardigheden, ecologie, onderwijs, enz. Ze hebben verschillende nationale en internationale opleidingen gegeven – en eraan deelgenomen – waarbij ze  op verschillende gebieden nuttige kennis en ervaring hebben opgedaan, en waardoor ze in staat zijn om uiteenlopende projecten te leiden.


Centrum Kształcenia Edukator Sp. z o.o.

Centrum Kształcenia Edukator Limited Liability Company is een bedrijf dat actief is op de Poolse opleidingsmarkt. De instelling is gevestigd in Rzeszów en valt onder de sector midden- en kleinbedrijf (mkb). De hoofdactiviteit is het ondersteunen in de vorm van training en advies. Het bedrijf heeft hooggekwalificeerde trainers en adviseurs in dienst (een deel van het Erasmus+ personeel is universitair docent met een doctoraat) met een zeer uitgebreide ervaring in opleiden (in veel gevallen zijn trainers lid van professionele verenigingen). De belangrijkste thema’s van de trainingen en het advies zijn ondernemersprocessen en informatietechnologie. De instelling organiseert ondernemerstrainingen, boekhouding en finance, en informatietechnologie voor honderden deelnemers. Een zeer belangrijk onderdeel van de activiteiten is de beroepsopleiding, inclusief gecertificeerde training, die afgerond wordt met een examen. Deze cursussen leveren direct  beroepskwalificaties op, of in situaties waar de wet dit vereist – een examen door een daaraan gekoppelde nationale organisatie (bijv. Het Bureau voor Technische Inspectie, Het Provinciaal Verkeerscentrum). Het bedrijf heeft ruime ervaring met het organiseren van trainingen binnen EFS-fondsen, waarvoor organisatorische en logistieke vaardigheden nodig zijn, omdat de cursussen op verschillende plaatsen tegelijkertijd kunnen plaatsvinden. Binnen deze cursussen werkten trainers van Edukator met verschillende groepen studenten en probeerden ze het leerproces te ondersteunen met behulp van ICT-middelen. Een van de belangrijkste doelgroepen voor de organisatie zijn laaggekwalificeerde mensen, die vaak werkloos zijn en begeleiding nodig hebben. Om die reden heeft Edukator professionele adviseurs in dienst, die mensen kunnen begeleiden, niet alleen met betrekking tot hun professionele ontwikkeling, maar ook met de ontwikkeling van hun soft skills en algemene levensoriëntatie.


Diciannove

Diciannove società cooperativa werd opgericht in 2005 als een coöperatief ICT-bedrijf. Het richt zich op de ondersteuning van organisaties die actief zijn op het gebied van sociale vraagstukken en is voornamelijk actief in Noord-Italië. Het biedt oplossingen voor de afdelingen gezondheid en sociale zaken in drie regionale departementen en aan het Nationale Ministerie van Onderwijs.

Diciannove telt negen aangesloten leden en een breed netwerk van medewerkers. Zowel leden als medewerkers van Diciannove hebben enorm veel ervaring in interventies op sociaal en educatief gebied, zowel bij volwassenen als bij jongeren, in verschillende kwesties zoals interculturele integratie, sociale integratie, balans tussen werk en privé en toepassing van ICT-hulpmiddelen in gezondheids- en onderwijsbeleid en sociale zaken.

Het beheer van projecten op lokaal, regionaal en Europees niveau maakt ook deel uit van de core business, evenals de samenwerkingen voor onderwijs- en opleidingscentra om cursussen te geven in de ontwikkeling en het beheer van Europese projecten.

De visie van Diciannove is om de behoefte aan innovatieve ICT-oplossingen te matchen met gratis en openbare bronsoftware en sociale doeleinden.

Diciannove heeft zich onlangs in verschillende sociale activiteiten, evenals advies- en managementactiviteiten ontwikkeld. Alle advies- en managementdiensten zijn ISO 9001: 2015 gecertificeerd.

Diciannove is ook gecertificeerd door Family Audit, de Italiaanse standaardcertificering voor werk-en-privébalans in voorzieningen voor management en services.

De missie van Diciannove is om voornamelijk met behulp van gratis software een dynamische en flexibele benadering van ICT en sociale behoeften te bieden, evenals zorgvuldig op maat gemaakte weboplossingen, dynamische applicaties, e-learning, gegarandeerde databeveiliging en zeer hoge kwaliteitsnormen. Om het doel van de klant te bereiken, verzorgt Diciannove de training voor het personeel dat de tools moet gaan gebruiken. Bovendien wordt er ook juridisch advies verstrekt gericht op de privacy en de informatietechnologie.

Sinds 2007 is het bedrijf begonnen met het ontwerpen en beheren van Europese projecten, grotendeels binnen het “Life Long Learning”-programma, met een nog altijd groeiend netwerk van partners. Diciannove was partner van een “Leonardo Transfer of Innovation” over de balans tussen werk en privé, en is als ondersteunde adviseur en leverancier van ICT-faciliteiten promotor geweest van verschillende “Grundtvig Learning Partnership”-projecten.

Diciannove heeft de Erasmus KA2 “i-DIGital Stories – Stories Educational Learning Facilities” gepromoot en gecoördineerd, is partner geweest in het Erasmus KA2 – Strategic Partnership project voor volwasseneneducatie “Generativity: manage it!”

Momenteel is Diciannove partner in “Healthnic: Healthy and ethnic diet for inclusion” and “proADAS: promotion of Active Digital Agening Skills” Erasmus KA2 – Partnership projecten voor volwasseneneducatie.

Diciannove ontwikkelde een nauwe samenwerking met verschillende consultants, zoals psychologen, antropologen en maatschappelijk werkers, die de activiteiten van het bedrijf verrijken door hun gespecialiseerde expertise in projectbeheer, EU-financieringsmogelijkheden, groepsleiderschap en supervisie.

Diciannove werkt regelmatig samen met sociale coöperaties en ngo’s en heeft ervaring met de ontwikkeling en het beheer van multinationale projecten over een breed scala van kwesties met betrekking tot educatieve praktijken, training van ICT en sociale zaken, zorg en sociale interventies.

Diciannove is lid van de Italiaanse e-learning society (www.sie-l.it). Het bedrijf heeft een doorlopend partnerschap met Ce@ -Centro E-Learning van de Universiteit van Modena en Reggio Emilia (www.cea.unimore.it).

De developers bij Diciannove hebben ervaring met het ontwerpen, ontwikkelen en implementeren van software, en het lokaal toepasbaar maken ervan.

Het bedrijf is ook een hostingprovider en beheert zijn eigen virtuele Linux-gebaseerde infrastructuur.