Richtlijnen voor de praktische toepassing van interculturele aspecten in het beroepsonderwijs


DEEL A: Tips voor het gebruik van de catalogus

DEEL B: Richtlijnen voor het omgaan met culturele diversiteit in uw trainingen

Glossary