Multiplier-events in Duitsland – kennismaking met het CIT4VET-project

Op 24 en 30 september 2020 heeft assist International HR op twee multiplier-bijeenkomsten de resultaten van het CIT4VET-project voorgesteld: Twee jaar internationale samenwerking in het door de EU gefinancierde project Open Online Catalogus van Interculturele Tools voor Onderwijs en Trainingen voor Volwassenen.
Vanwege de Covid-19 pandemie werd het evenement online gehouden. Aangezien het CIT4VET-platform echter voornamelijk bestaat uit een database van online toegankelijke tools, bood de virtuele presentatie juist de kans om het belang van online toegankelijk materiaal voor interculturele trainingen te onderstrepen.
De deelnemers waren voornamelijk afkomstig uit onderwijs, training en coaching. Daarom waren zij de ideale “multipliers” voor CIT4VET: Niet alleen zijn zij persoonlijk geïnteresseerd om middels het platform hun eigen trainingen nog beter vorm te geven. (De meesten van hen zouden een database van interculturele hulpmiddelen voor hun trainingen „zeer nuttig“ vinden.) De deelnemers waren ook de ideale doelgroep omdat ze in hun eigen trainingen anderen kunnen attenderen op het CIT4VET-platform.
De reacties op de presentatie van de CIT4VET-producten waren zeer positief. Uit de discussies bleek dat de deelnemers het belang van interculturele thema’s in onderwijs en trainingen voor volwassenen onderstrepen, en het eens waren over het voordeel van een interculturele databank die op één plek zoveel interculturele tools samen met materiaal voor zelfstudie bij elkaar brengt.
De deelnemers toonden hun enthousiasme over CIT4VET ook door bij te dragen met ideeën en suggesties over hoe CIT4VET nog beter kan worden verspreid in trainer-netwerken en interculturele instellingen. Al met al hebben de multiplier-bijeenkomsten van assist International HR ertoe bijgedragen de resultaten van twee jaar intensieve samenwerking van zeven partners uit zes Europese landen in de interculturele trainingsgemeenschap bekend te maken.