Отворен онлайн каталог

Добре дошли на страницата на Отворения онлайн каталог!

Отвореният онлайн каталог се състои от три основни части: база данни с обучителни инструменти, учебни материали относно културата и ръководство за разработване и прилагане на симулации в рамките на междукултурно обучение. Надяваме се, че ще намерите събраните от нас ресурси за полезни. Не се колебайте да разгледате секциите с помощта на бутоните по-долу!
Криейтив Комънс договор
Този продукт е лицензиран под международен лиценз Creative Commons Attribution 4.0..

База данни

Колекция от различни инструменти, посветени на междукултурното образование и обучение. Разгледайте и изберете от множество готови за употреба ресурси!

Обучителни материали

Модули за електронно обучение по междукултурни въпроси. Отворете, проучете, научете, тренирайте и се усъвършенствайте по темата!

Наръчник за създаване на симулации

Наръчник за ефективно прилагане на теорията в практиката. Вижте как можете да използвате симулации при провеждане на междукултурни обучения!