Category: News

Събитие за разпространение на резултати в Германия

На 24 и 30 септември 2020 г. assist International HR организира две събития за разпространение на резултатите от двугодишното международно сътрудничество по финансирания от ЕС проект CIT4VET – Отворен онлайн каталог с методи за подобряване на междукултурните умения в сферата на професионалното образование и обучение. Поради граниченията, породени от настоящата епидемична обстановка, събитието се проведе […]

Мултиплициращи събития в Холандия

Имахме късмет да успеем да организираме няколко събития за разпространение на резултати от проекта в слънчевите септемврийски дни. За да се съобразим с ограниченията, породени от настоящата епидемична обстановка, на всяко събитие можехме да поканим само няколко участника, така че организирахме и две онлайн срещи, за останалите желаещи да се включат. Участниците наистина се радваха […]

Събитие за български множител

Българското събитие за разпространение на резултати по проект CIT4VET бе проведено на 9 юли 2020 в хотел Ramada by Wyndham Sofia City Center, малко след като пилотните версии на платформата и продуктите бяха финализирани и пуснати за тестване, отчитайки възможността за затягане на противоепидемичните мерки през септември и невъзможността за провеждане на събитието тогава. В […]

Събитие за разпространение на резултати в Италия

В топлия ранен есенен следобед на 28 септември беше проведено събитието за разпространение на резултатите от проекта в Торино, Италия. Група преподаватели се присъединиха към представянето на продуктите от проект CIT4VET и имаха възможността да ги тестват с помощта на метода на обърната класна стая. Това беше последният етап от едно дълго, но красиво пътешествие, […]

Последна среща по проекта

Тестовата фаза по проект CIT4VET приключи успешно и партньорите се събраха за своята последна среща на 11 септември 2020. Все още усложнената международна обстановка промени първоначалните планове срещата да бъде проведена в Холандия, като вместо това тя се състоя онлайн. Въпреки дистанцията, събитието се проведе в обичайната атмосфера на изключителна хармония и разбирателство. Участниците детайлно […]

Резултатите от проекта са готови за тестване

Партньорството по проект CIT4VET има удоволствието да представи резултатите от проекта, които са готови за фазата на пилотно тестване. Отвореният онлайн каталог и Насоките ще бъдат разгледани и тествани от обучители и представители на институции за професионално образование и обучение. Благодарение на техния ценен принос финалната версия на продуктите ще бъде адаптирана към потребностите на […]

3rd Project Meeting

На 17 и 18 януари 2020, партньорите се събраха в град Жешов, Полша за третата транснационална среща по проект CIT4VET. Обгърнати от все още коледната атмосфера на града и посрещнати от винаги топлото отношение на организацията домакин Danmar Computers, партньорите обсъдиха финалните щрихи на Каталога и Наръчника и уточниха детайлите относно пилотното тестване във всяка […]

Втора партньорска среща

На 11 и 12 юни 2019г. партньори от 6 държави от ЕС, включени проект CIT4VET се срещнаха в Торино, Италия, за да обсъдят предстоящото развитие на проекта. Партньорите се съсредоточиха върху две основни теми: Колекция от междукултурни инструменти През последните осем месеца партньорите работеха върху постигането на първата цел на проекта: Те събраха и описаха […]

Първа партньорска среща

  Срещата се проведе в Падерборн, Германия на 26 и 27 януари 2019 г. След представянето на проекта партньорите дискутираха детайлите по работата върху интелектуалните продукти, планираха дейностите по управлението на проекта и възложиха конкретни задачи за разпространение и оценка на резултатите.